Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Citizen Journalism


Publication;SocialActivism.gr of Athens
Edited by Katerina Nakou

«Όλες οι υποκειμενικότητες συνθέτουν μια αντικειμενικότητα»
“All the subjectivities consist an objectivity”
The concept of citizen journalism (also known as "public", "participatory", "democratic", "guerrilla" or "street" journalism) is based upon public citizens "playing an active role in the process of collecting, reporting, analyzing, and disseminating news and information." Citizen journalism should not be confused with community journalism or civic journalism, both of which are practiced by professional journalists. Collaborative journalism is also a separate concept and is the practice of professional and non-professional journalists working together. Citizen journalism is a specific form of both citizen media and user generated content.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου