Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το βασικό εργαλείο πραγμάτωσης των σκοπών της Κοινωνικής Οικονομίας είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις και όχι -οι πράξεις της φιλανθρωπίας. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ως θεσμικό εργαλείο μπορούν να αξιοποιούν ανενεργούς- κατακερματισμένους υλικούς και ανθρώπινους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικών οργανισμών και ιδρυμάτων. Ανενεργές πάγιες κτιριακές εγκαταστάσεις και αγροτεμάχια, καθώς και χώρους εκθετηρίων για έκθεση προϊόντων σε δημοτικούς και δημόσιους χώρους, προσφέροντας θέσεις εργασίας και εισοδήματα σε ιδρύματα και κοινωνικούς συνεταιρισμούς. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν να παράγουν αγροτικά προϊόντα και προϊόντα μεταποίησης αλλά και υπηρεσίες υγείας επιμόρφωσης και άλλους κοινωφελείς, σκοπούς έχοντας παράλληλα ως αντικειμενικό στόχο την διεύρυνση της απασχόλησης.

Το  εγχειρίδιο “Θεσμοί και εφαρμογές της Κοινωνικής Οικονομίας” είναι μια μελέτη με σκοπό να δοθεί ώθηση στις εφαρμογές της κοινωνικής οικονομίας σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, στόχος είναι να εξελιχθεί σε “εργαλείο” μάθησης για προγράμματα προώθησης κοινωνικών επιχειρήσεων, των Κοιν.Σ.Επ. και των Συμπράξεων που σκοπεύουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας με συνεταιριστικές πρωτοβουλίες απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης.
Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να συνοδεύεται από ένα wiki, ένα λεξικό όρων της κοινωνικής οικονομίας, με χρήση του διαδικτύου. Το ζητούμενο, λοιπόν, αυτής της έκδοσης είναι, περισσότερο, να χρησιμεύσει ως ένας πρακτικός οδηγός για τα πλεονεκτήματα της κοινωνικής οικονομίας στην αντιμετώπιση, κυρίως, της ανεργίας και της φτώχειας με επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, οργανώνοντας όλα αυτά τα θεσμικά εργαλεία ώστε να δουλεύουν στην πράξη.
Οι αυτοαπασχολούμενοι και συνεταιριζόμενοι στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας χρειάζονται μια κοινωνική υποστήριξη από τους Δήμους, τα καταναλωτικά κινήματα, τους ενεργούς πολίτες. Χρειάζονται κοινωνικό κεφάλαιο για να αντιμετωπίσουν τη χαμηλή συγκέντρωση κοινωνικού κεφαλαίου και τον ανταγωνισμό των μεγάλων επιχειρήσεων της αγοράς.


  • ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ (Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής)
 ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  • ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ … ΠΩΣ;

  • Ο βασκικός συνεταιρισμός «Μοντραγκόν» αντέχει στην κρίση
Οι εργάτες είναι παράλληλα μέτοχοι-μέλη με δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις…

  • Μοντραγκόν: Η πόλη χωρίς ανεργία! Του Γ. Σταμπουλή


  • ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ
Ο “χορός των μεταμφιεσμένων” με πρόσχημα την κοινωνική οικονομία


  • Ο Μινώταυρος, η γραφειοκρατία, τα εκατομμύρια και η κοινωνική οικονομία. Του Ευάγγελου Σπινθάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου