Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Consumer Associations in Spain

  

Nowadays, consumer Associations constitute the best mechanism to ensure the protection of consumer rights. These partnerships mainly focus on disseminating information through magazines and other media resources.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου