Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Youth-Led Social Activism

Publication; SocialActivism.gr of Athens.
Edited by Katerina Nakou
Info from “The Free Child Project”


«Ποτέ μην αμφιβάλλετε ότι μια μικρή ομάδα από σκεπτόμενους, αφοσιωμένους ανθρώπους μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Στην πραγματικότητα, μόνο έτσι αλλάζει»
Μάργκαρετ Μιντ (Ανθρωπολόγος)
"Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has." - Margaret Mead (American cultural anthropologist)
The Freechild Project has found that young people across the nation are leading their communities in activism for social change.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου