Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Social Challenges: Social Exclusion

Social Challenges: Social Exclusion

Κοινωνικές προκλήσεις: Κοινωνικός αποκλεισμός
Social exclusion means a lack of belonging, acceptance and recognition. People who are socially excluded are more economically and socially vulnerable, and hence they tend to have diminished life experiences. 1

The causes of social exclusion have been attributed to the economic and social changes in free-market economies, and to weaknesses in government policies and services. Because people who are socially excluded are vulnerable, some may choose to assert themselves or to push back in inappropriate ways. A study in the United Kingdom found that a disproportionate number of crimes are committed by people who are socially excluded.2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου