Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

India: Lending Voice to Social Campaigns Through Street Plays


                                                                                       Written by Aparna Ray
Published in "English Global Voices"
Ten years after college, when a group of friends with a passion for theatre decided to collaborate and put up a play at a community theatre festival, a spark was lit. On 23rd January, 2011, their first performance as an independent theatre group saw the birth of Aatish (which means ‘fire' or ‘fireworks) - a theatre group “aiming to lend a voice to issues that are often marginalized”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου